Wybór do dofinansowania projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24.

Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w dniu 14 maja 2019 roku podjął Uchwałę na mocy której projekt: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 został wybrany do dofinansowania. Planowana całkowita kwota inwestycji to 2 130 521,41 zł, w tym dofinansowanie 820 657,22 zł.

Wybór do dofinansowania projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24.
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach projektu przewiduje się m.in. przeprowadzenie izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian zewnętrznych i fundamentów, obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymiana i konserwacja okien, docieplenie poddasza czy remont dachu. W wykazie planowanych robót jest też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym oraz elementy zagospodarowania terenu. Prace modernizacyjne w budynku żłobka mają być prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

pokaż metkę
Autor: Wybór do dofinansowania projektu: Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24.
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także