Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie

13 kwietnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Powyższe opracowanie pozwoli na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. W ramach studium zostaną uwzględnione szczegółowe aspekty techniczne dotyczące m.in.: warunków geologicznych, układu torowego (plan i profil trasy; przekroje poprzeczne i podłużne), technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametry eksploatacyjne taboru. Przygotowane zostaną również szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne (montaż finansowy zadania, etapowanie budowy), a przygotowane opracowanie oceni możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego na realizację wszystkich etapów przyszłych zadań (np. granty UE, środki Skarbu Państwa, partnerzy prywatni, kredyty bankowe). Zakończenie prac studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2019 roku.

Gmina Miejska Kraków na przygotowała i złożyła wniosek aplikacyjny dla zadania Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie w ramach naboru wniosków Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), współfinansowanego przez Unię Europejską. Wniosek uzyskał akceptację Ministerstwa Rozwoju i został złożony przez Gminę Miejską Kraków 3 lutego 2017 r.

W dniu 23 czerwca 2017 r. Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie znalazło się na liście projektów zarekomendowanych do wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę w ramach jego trzeciej edycji. Rekomendacja dla przyznania wsparcia finansowego była uwarunkowana złożeniem dobrej jakości wniosku aplikacyjnego.

Komisja Europejska w ramach konkursu CEF rekomenduje do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski. Polska złożyła w konkursie 20 wniosków aplikacyjnych, jednak jedynie 10 spośród nich zyskało aprobatę Komisji Europejskiej, w tym wniosek Gminy Miejskiej Kraków.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także