Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 5 580 269,27 zł w tym dofinansowanie 2 567 555,65 zł.

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

:

- Modernizacja istniejącego pomieszczenia serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS–ów UMK.

- Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa

- Portalu Podatkowego.

Niezbędnym elementem funkcjonowania systemów informatycznych jest bezawaryjna i ciągła praca serwerowni. Ze względu na wiek oraz stopień zużycia instalacji serwerownia ulegała coraz częstszym awariom, zakłócając tym samym ciągłość w dostępności do świadczonych e-usług. Konieczną stała się całkowita modernizacja pomieszczenia serwerowni, w tym m.in. systemu klimatyzacji, instalacji elektrycznej, pomieszczeń UPS, oświetlenie podstawowe oraz awaryjne oraz wykonanie instalacji sygnalizacji oraz automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru w pomieszczeniach serwerowni.

Mając na uwadze świadczenie mieszkańcom usług na jak najwyższym poziomie w wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwie aplikacje informatyczne:

Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa, który będzie polegał na budowie bazy danych o prowadzonych w Wydziale Skarbu Miasta (GS) postępowaniach dotyczących spraw z zakresu gospodarowaniem nieruchomościami. Aplikacja ta szybki dostęp do kompletnej informacji o aktualnych i historycznych danych o prowadzonych postępowaniach w stosunku do określonego obszaru gruntu. Ponadto umożliwi prowadzenie w formie cyfrowej zasobów nieruchomości, którymi gospodaruje PMK tj. zasobów GMK, Miasta Kraków (Miasta na prawach powiatu) i Skarbu Państwa. Dla mieszkańców i przedsiębiorców przełoży się na to na krótszy czas realizacji spraw załatwianych przez Wydział Skarbu Miasta.

Z kolei Portal Podatkowy zakłada wdrożenie 11 nowych usług elektronicznych dla podatników, które będą realizowane na najwyższym poziomie dojrzałości i będą miały charakter spersonalizowanych danych, dla podatników, którzy skorzystają z części logowanej portalu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.