Trzy partnerskie projekty nieinwestycyjne otrzymały dofinansowanie i rozpoczęła się ich realizacja

Przełom kwietnia i maja obfitował w pozytywne informacje dotyczące projektów nieinwestycyjnych.

Trzy partnerskie projekty nieinwestycyjne otrzymały dofinansowanie i rozpoczęła się ich realizacja
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Najpierw otrzymaliśmy wiadomość, że dwa krakowskie projekty otrzymały dofinansowanie w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Pierwszy z nich o nazwie CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network) ma być realizowany z takimi miastami jak: Wiedeń (jako lider), Veneto, Stuttgart, Bratysława, Brno oraz Rijeka. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji biznesowych celem szerzenia innowacji gospodarczych i społecznych w Europie Centralnej. Jednym z rezultatów będzie opracowanie i wdrożenie modeli tworzenia sieci współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, jednostkami otocznia biznesu (job) i organizacjami pożytku publicznego.

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie całościowej koncepcji inspirowania młodych ludzi do zostania przedsiębiorcami oraz ich wsparcia poprzez podniesienie ich umiejętności i kompetencji biznesowych w ścisłym powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionów partnerskich.

W każdym z miast partnerskich w projekcie mają uczestniczyć dwa typy organizacji: - eksperckie (uczelnie albo izby przemysłowo-handlowe), które będą odpowiedzialne za wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji i każda z nich przeszkoli co najmniej 20 start-upów oraz - polityczno-strategiczne (urzędy miasta albo regionu lub ewentualnie reprezentujące je agencje), które zagwarantować mają trwałość projektu w czasie. W naszym mieście Urząd Miasta Krakowa współpracować będzie z Izbą Przemysłowo-Handlową.

Drugi projekt, który także będzie realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa nosi nazwę „UGB - Urban Green Belts”. Partnerstwo tworzy dziesięć miast lub regionów europejskich z Węgier, Austrii, Czech, Słowenii, Chorwacji i Włoch, a koordynatorem jest Budapeszt (XII dzielnica). W Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W ramach działań lokalnych ZZM będzie realizował projekt pilotażowy WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab na terenie Lasu Witkowickiego) polegający m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z wdrożeniem innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej. Obejmuje urządzenia terenowe (projektowane z wykorzystaniem lokalnych materiałów naturalnych jak drewno i kamień) zapewniające realizację bogatego programu edukacyjnego i rekreacyjnego – tablice informacyjne ścieżki edukacyjnej, kładki i mostek pieszo-rowerowy nad Bibiczanką, umocnienia i zabezpieczenia ścieżek, miejsca postojowe dla rowerów, dla pojazdów samochodowych przeznaczone dla inwalidów, elementy małej architektury z drewna okrągłego, a także niezbędne dla wdrożenia mobilnej aplikacji elementy terenowe.

Na początku maja otrzymaliśmy też informację, że sportowy projekt pn. „Vitalcities” został zakwalifikowany do drugiej fazy realizacji w ramach programu Urbact III. Pierwsza, przygotowawcza faza projektu zakończona została w marcu 2016 r. Liderem projektu jest portugalskie miasto Loule, a uczestnikami są miasta: Kraków, Birmingham, Burgas, Liepaja, Usti nad Labem, Sibenik, Rieti, Budapeszt (XIII dzielnica) i Vestfold County. Zgodnie z założeniami projektu przestrzeń publiczna powinna być planowana lub przeprojektowana tak, aby zachęcać mieszkańców z różnych grup wiekowych do aktywności fizycznej. Udogodnienia do uprawiania sportu i rekreacji powinny być lokowane w sąsiedztwie osiedli, czyli tam, gdzie mieszkają ludzie.

Działania projektowe będą zatem zmierzać do tworzenia uwarunkowań dla uzyskania zdrowszych, czystszych, bezpiecznych i bardziej atrakcyjnych warunków do życia w mieście. Warto też wspomnieć, że projekt będzie wdrażany zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, gdyż szczególny nacisk położony będzie na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.