Konferencja podsumowująca realizację projektu SEUP

16 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków", realizowanego w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Konferencja podsumowująca realizację projektu SEUP
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Tematem przewodnim konferencji były cele i korzyści realizacji projektu SEUP. Pierwsza część spotkania została poświęcona omówieniu założeń i zakresu rzeczowego projektu, którego bezpośrednim efektem będzie uruchomienie on-line 91 usług publicznych. Druga część konferencji obejmowała prezentację systemu z uwzględnieniem elektronicznych aspektów wnioskowania o usługi publiczne oraz omówienie korzyści z wdrożenia systemu elektronicznych usług publicznych. Zaprezentowane zostały przykładowe karty usług oraz podstawowe rozwiązania informatyczne i funkcjonalności systemu.

Projekt, o łącznej wartości przekraczającej 6,5 mln zł, dofinansowany był w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO na lata 2007-2013. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przypada na 21 grudnia 2015 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.