Pierwszy wniosek aplikacyjny dla projektu inwestycyjnego Gminy w perspektywie finansowej 2014-2020

1 grudnia Gmina Miejska Kraków złożyła pierwszy, w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, wniosek aplikacyjny o fundusze unijne dla zadania inwestycyjnego, rozpoczynając tym samym kolejny okres skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Pierwszy wniosek aplikacyjny dla projektu inwestycyjnego Gminy w perspektywie finansowej 2014-2020
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Złożony projekt dotyczy budowy przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną. Gmina wnioskuje o współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski zgodnie z zasadami dotyczącymi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 28,77 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie 23,79 mln zł. Maksymalny czas oceny dokumentacji aplikacyjnej wynosi cztery miesiące, czyli jej wynik powinien być znany na przełomie marca i kwietnia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.