Nowy projekt sportowy w ramach programu Urbact III

Rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu pn. Vital Cities, który ma na celu zachęcenie mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej. Projekt będzie wdrażany zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, gdyż szczególny nacisk położony będzie na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Nowy projekt sportowy w ramach programu Urbact III
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zgodnie z założeniami projektu  przestrzeń publiczna powinna być planowana lub przeprojektowana tak, aby mieszkalne obszary miasta zamieniły się w łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. Zaplanowanie układu ulic, systemu transportowego, ścieżek pieszych, biegowych i rowerowych, terenów zielonych, odpowiednie wyposażenie parków, placów zabaw oraz obiektów użyteczności publicznej, wszystko to może zachęcać mieszkańców z różnych grup wiekowych do aktywności fizycznej. Udogodnienia do uprawiania sportu i rekreacji powinny być lokowane w sąsiedztwie osiedli, czyli tam, gdzie mieszkają ludzie. Będą tym samym tworzyć zdrowsze, czystsze, bezpieczniejsze, bardziej przyjazne środowisku i atrakcyjne warunki do życia.

Partnerzy projektu Vital Cities utworzą platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań będą następnie wdrażane na poziomie lokalnym. Rezultatem prac będzie opracowanie przez każde miasto partnerskie Lokalnego Planu Działań, w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami w każdym mieście partnerskim.

Pierwsza faza projektu zakończona będzie w marcu 2016 r. Liderem projektu jest miasto Loule, a uczestnikami są miasta: Kraków, Birmingham, Bourgas i Eindhoven. Obecnie trwają przygotowania do drugiej fazy wdrażania projektu; doprecyzowane są założenia i cele projektu, zapraszane są kolejne miasta partnerskie (docelowo ma ich być około dziesięciu).

Kraków będzie organizował spotkanie wszystkich parterów projektu w marcu 2016 r.

Projekt jest realizowany w ramach programu Urbact III, kwota dofinansowania: wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.