Efekty realizacji projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”

Trwają procedury związane z końcowym rozliczeniem projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b", tj. wypłatą płatności końcowej. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Efekty realizacji projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2014 r. a efekty działań inwestycyjnych projektu to:
72 nowe miejsca pobytu w DPS;
847,57 m2 utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w DPS;
1041,43 m2 zmodernizowanych/utworzonych innych pomieszczeń DPS;
718 szt. zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń DPS.

Dzięki inwestycji nastąpiła poprawa standardów budynku, jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 oraz utworzenie dodatkowych miejsc dla mieszkańców, przez zmodernizowanie budynku 41b.
Ważnym elementem była także realizacja komponentu szkoleniowego. Udział personelu DPS w szkoleniach i kursach specjalistycznych pozwolił na wzrost wiedzy i umiejętności, co przekłada się na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę mieszkańców. Zrealizowano 52 szkolenia, w ramach których przeszkolono 171 pracowników DPS.

Całkowity koszt projektu wyniósł 4,47 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło blisko 3 mln zł. Szczegółowe informacje na temat projektu DPS przy ul. Łanowej 41b dostępne są na stronie: http://www.dpslanowa41.eu. Informacje o programie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/ i www.swiss-contribution.admin.ch/poland oraz http://www.sppw.rops.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.