Podpisane umowy o dofinansowanie projektów placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniach 14-15 maja 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z  nowymi Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" – przedstawicielami Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego.

Podpisane umowy o dofinansowanie projektów placówek opiekuńczo-wychowawczych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Nowi beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskich zostali wyłonieni w wyniku naboru przeprowadzonego w marcu br. Projekty złożone w ramach naboru obejmują prace modernizacyjno-remontowe obiektów oraz szkolenia personelu placówek i będą realizowane do 15 września 2015 r. Przedmiotowe projekty to:

  1. „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12", którego beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, całkowity koszt realizacji: 132,7 tys. zł, w tym dofinansowanie: 112,8 tys. zł.
  2. „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej", którego beneficjentem jest Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, całkowity koszt realizacji: 133,7 tys. zł, w tym dofinansowanie: 113,7 tys. zł.
  3. „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym", którego beneficjentem jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, całkowity koszt realizacji: 157,1 tys. zł, w tym dofinansowanie: 133,6 tys. zł.

Celem głównym powyższych projektów jest poprawa jakości i dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego poprzez poprawę infrastruktury i wzrost profesjonalizacji kadry oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków i wychowanek placówek.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.