Dofinansowanie ze środków szwajcarskich dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na przełomie kwietnia i maja br. trzy krakowskie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, które ubiegały się o środki w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Dofinansowanie ze środków szwajcarskich dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekty złożone w ramach naboru obejmują prace modernizacyjno-remontowe obiektów oraz szkolenia personelu placówek i będą zrealizowane do 15 września 2015 r. Przedmiotowe projekty to:

  1. „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12", którego beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, całkowity koszt realizacji: 132,7 tys. zł, w tym dofinansowanie: 112,8 tys. zł.
  2. „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej", którego beneficjentem jest Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, całkowity koszt realizacji: 133,7 tys. zł, w tym dofinansowanie: 113,7 tys. zł.
  3. „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym", którego beneficjentem jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, całkowity koszt realizacji: 157,1 tys. zł, w tym dofinansowanie: 133,6 tys. zł.

Celem głównym powyższych projektów jest poprawa jakości i dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego poprzez poprawę infrastruktury i wzrost profesjonalizacji kadry oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków i wychowanek placówek.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także