Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków – zakończono projekt VETPRO_COM

W styczniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków (projekty wymiany doświadczeń VETPRO_COM nr: 2013-2-PL1-ESF03-43129). Jest to jedno z przedsięwzięć projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków – zakończono projekt VETPRO_COM
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Wartość dofinansowania pozyskanego na to działanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 33 213 euro (138 325,50 zł).

Partnerami Gminy Miejskiej Kraków w projekcie byli

·  szkoła ekologiczna Ökologisches Schullandheim Spohns Haus (Gersheim - Niemcy)

·  szkoła zawodowa Raahen Ammattiopisto (Raahe - Finlandia).

W ramach działań projektowych kadra zarządzająca krakowskimi szkołami technicznymi oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa odbyli wizyty wymiany doświadczeń w Niemczech i w Finlandii. Wizytowane były niemieckie i fińskie placówki oświatowe oraz instytucje nadzorujące ich pracę i współpracujące w ramach kształcenia zawodowego młodzieży.

Wizyty zagraniczne w założeniu miały pozwolić na zwiększenie wiedzy dyrektorów krakowskich szkół technicznych i prowadzenie analiz porównawczych w zakresie funkcjonowania niemieckiego i fińskiego systemu oświaty (kształcenie dualne, działalność gospodarcza w kształceniu praktycznym szkół zawodowych), kierunków kształcenia zawodowego, form i metod pracy dydaktycznej, metody projektu, modelu kształcenia modułowego, narzędzi badawczych do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole, kompetencji dyrektorów, promocji szkół zawodowych, finansowania placówek, wyposażenia pracowni szkolnych, programów profilaktycznych i wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, form i metod współpracy z rodzicami, projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły.

Projekt miał także utwierdzić dyrektorów krakowskich szkół zawodowych w konieczności podnoszenia umiejętności i sprawności językowych oraz kompetencji zawodowych, a tym samym przyczynić się do wzrostu mobilności zawodowej ich samych - a w ślad za nimi również nauczycieli i uczniów szkół zawodowych.

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu i efektów projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków można przeczytać w załączonym dokumencie (link poniżej).

Opis projektu VETPRO_COM

Poniżej załączamy dwie prezentacje przebiegu mobilności projektowych w Finlandii i Niemczech:

Finlandia

Niemcy

Tagi: edukacja, praca

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także