Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków – zakończono projekt VETPRO_COM

W styczniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków (projekty wymiany doświadczeń VETPRO_COM nr: 2013-2-PL1-ESF03-43129). Jest to jedno z przedsięwzięć projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków – zakończono projekt VETPRO_COM
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Wartość dofinansowania pozyskanego na to działanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 33 213 euro (138 325,50 zł).

Partnerami Gminy Miejskiej Kraków w projekcie byli

·  szkoła ekologiczna Ökologisches Schullandheim Spohns Haus (Gersheim - Niemcy)

·  szkoła zawodowa Raahen Ammattiopisto (Raahe - Finlandia).

W ramach działań projektowych kadra zarządzająca krakowskimi szkołami technicznymi oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa odbyli wizyty wymiany doświadczeń w Niemczech i w Finlandii. Wizytowane były niemieckie i fińskie placówki oświatowe oraz instytucje nadzorujące ich pracę i współpracujące w ramach kształcenia zawodowego młodzieży.

Wizyty zagraniczne w założeniu miały pozwolić na zwiększenie wiedzy dyrektorów krakowskich szkół technicznych i prowadzenie analiz porównawczych w zakresie funkcjonowania niemieckiego i fińskiego systemu oświaty (kształcenie dualne, działalność gospodarcza w kształceniu praktycznym szkół zawodowych), kierunków kształcenia zawodowego, form i metod pracy dydaktycznej, metody projektu, modelu kształcenia modułowego, narzędzi badawczych do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole, kompetencji dyrektorów, promocji szkół zawodowych, finansowania placówek, wyposażenia pracowni szkolnych, programów profilaktycznych i wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, form i metod współpracy z rodzicami, projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły.

Projekt miał także utwierdzić dyrektorów krakowskich szkół zawodowych w konieczności podnoszenia umiejętności i sprawności językowych oraz kompetencji zawodowych, a tym samym przyczynić się do wzrostu mobilności zawodowej ich samych - a w ślad za nimi również nauczycieli i uczniów szkół zawodowych.

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu i efektów projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków można przeczytać w załączonym dokumencie (link poniżej).

Opis projektu VETPRO_COM

Poniżej załączamy dwie prezentacje przebiegu mobilności projektowych w Finlandii i Niemczech:

Finlandia

Niemcy

Tagi: edukacja, praca

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.