Uwagi Krakowa do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020

W ramach konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Miejska Kraków zgłosiła blisko sto uwag do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi Krakowa do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. działań z zakresu cyfryzacji, regionalnej polityki energetycznej, ochrony środowiska, transportu miejskiego, infrastruktury drogowej, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, usług społecznych i zdrowotnych, edukacji, wychowania przedszkolnego, rewitalizacji oraz infrastruktury ochrony zdrowia. Uwagi były ukierunkowane na zapewnienie zgodności zapisów dokumentu z planami Gminy oraz zapewnienie możliwie najwyższego dofinansowania w ramach planowanych przez Gminę działań.
Uwagi przesłane przez Gminę Miejską Kraków zostały przygotowane w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.