Miliony na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, złożonego w ramach konkursu do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.

Miliony na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach konkursu PL07 złożono 585 wniosków. Projekt ZOL-u pn. "Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej" otrzymał 131 na 136 punktów i znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej, uzyskując dofinansowanie w wysokości przekraczającej 11 mln złotych (80% całkowitej wartości projektu).

Projekt opiewa na blisko 14 mln złotych i obejmuje przebudowę pawilonu nr 4 ZOL wraz z zakupem wyposażenia, rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowych w ZOL oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno - edukacyjnego "Złoty wiek".

Projekt jest odpowiedzią na problemy związane ze zwiększeniem liczby osób w wieku podeszłym, czasu życia, migracją młodych ludzi za granicę w celach zarobkowych, a tym samym brakiem opieki nad osobami w wieku podeszłym, mentalnością społeczną, tzn. brakiem umiejętności lub chęci, czy też brakiem wolnego czasu na opiekę nad osobą starszą, niejednokrotnie obłożnie chorą.

Realizacja projektu potrwa do kwietnia 2016 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.