Miliony na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, złożonego w ramach konkursu do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.

Miliony na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach konkursu PL07 złożono 585 wniosków. Projekt ZOL-u pn. "Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej" otrzymał 131 na 136 punktów i znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej, uzyskując dofinansowanie w wysokości przekraczającej 11 mln złotych (80% całkowitej wartości projektu).

Projekt opiewa na blisko 14 mln złotych i obejmuje przebudowę pawilonu nr 4 ZOL wraz z zakupem wyposażenia, rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowych w ZOL oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno - edukacyjnego "Złoty wiek".

Projekt jest odpowiedzią na problemy związane ze zwiększeniem liczby osób w wieku podeszłym, czasu życia, migracją młodych ludzi za granicę w celach zarobkowych, a tym samym brakiem opieki nad osobami w wieku podeszłym, mentalnością społeczną, tzn. brakiem umiejętności lub chęci, czy też brakiem wolnego czasu na opiekę nad osobą starszą, niejednokrotnie obłożnie chorą.

Realizacja projektu potrwa do kwietnia 2016 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także