Konferencja w Krakowie

W dniach 3-4 lipca 2014 r. Kraków gościł na międzynarodowej konferencji partnerów projektu USER realizowanego w ramach programu Urbact II.

Konferencja w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędów oraz partnerów społecznych z miast: Grenoble, Lizbony, Kopenhagi, Rygi, Pescary, Malagi, Drezna, Lublina i Krakowa. Spotkanie miało w dużej mierze formę pracy warsztatowej.

W pierwszy dzień dyskutowano w grupach na takie tematy jak: zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez parkujące samochody, tymczasowe sposoby zagospodarowania przestrzeni, animacja i aktywizacja przestrzeni publicznej. Popołudniowa sesja natomiast dotyczyła wspólnego ustalenia zakresu tematycznego podręcznika dobrych praktyk, jaki będzie efektem realizacji projektu USER.

Drugiego dnia dyskusja dotyczyła angażowania użytkowników przestrzeni publicznej w projekty i proces podejmowania decyzji oraz metod partycypacyjnych. Popołudniowa sesja miała miejsce na osiedlu Azory, gdzie partnerzy mieli okazję ocenić wybraną przestrzeń publiczną (tzw. alejki przy ul. Gnieźnieńskiej) pod kątem jej atutów i słabych stron oraz problemów i możliwości ich rozwiązania. Efektem pracy było szereg ciekawych projektów, zaproponowanych przez grupy składające się z przedstawicieli miast partnerskich, mieszkańców osiedla Azory oraz studentów architektury Politechniki Krakowskiej. Projekty te będą dopracowywane i poddane ocenie mieszkańców podczas kolejnego spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia planowanego na wrzesień.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także