Warsztaty na temat procesu decyzyjnego w Grenoble

W dniach 12 - 14 maja w Grenoble odbyły się warsztaty na temat procesu decyzyjnego w projektach dotyczących zmian w przestrzeni publicznej.

Warsztaty na temat procesu decyzyjnego w Grenoble
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele trzech miast partnerskich uczestniczących w sieci tematycznej USER, realizujących projekty z zakresu rewitalizacji osiedli mieszkaniowych, tj. Grenoble, Lizbona oraz Kraków. Stroną goszczącą było Miasto Grenoble.

W pierwszym dniu warsztatów miała miejsce wizyta studyjna po osiedlu Renaudie – jednym z dwóch studiów przypadku zgłoszonych do projektu USER przez Grenoble. Zaprezentowane zostały miejsca ze zdiagnozowanymi problemami architektonicznymi oraz społecznymi, jak również pierwsze projekty poprawiające funkcjonalność i wygląd przestrzeni publicznej. Analizowano wpływ zmian na poprawę bezpieczeństwa na osiedlu oraz przedstawiono plany na przyszłość i oczekiwania mieszkańców. Sesja popołudniowa miała formę pracy warsztatowej – każde z miast zaprezentowało funkcjonujący u nich proces decyzyjny, poruszono także problem partycypacji społecznej, omówiono podobieństwa i różnice.

W drugim dniu warsztatów analizowano studium przypadku Pont de Claix: osiedle Iles de Mars – Olympiades. Po przedstawieniu osiedla, jego historii, problemów, celów projektów naprawczych, miała miejsce wizyta studyjna na osiedlu z prezentacją głównego projektu – połączenia przestrzeni publicznej dwóch osiedli w celu ułatwienia komunikacji między mieszkańcami i poprawy ich relacji. W sesji popołudniowej wzięli udział członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia dla osiedli Iles de Mars – Olympiades: stowarzyszenia, przedstawiciele mieszkańców oraz instytucje zajmujące się zarządzaniem lokalami socjalnymi: RDH i OPAC38. Dyskutowano na temat roli partycypacji społecznej w tworzeniu projektów, przyczyn braku aktywności mieszkańców, sposobów zachęcania mieszkańców do uczestnictwa w projektach, sposobów promocji aktywności obywatelskiej.

Ostatni dzień warsztatów został poświęcony na omówienie planu oraz tematu następnej fazy projektu, tj. kapitalizacji, w kontekście kolejnej konferencji w Krakowie oraz zaprezentowanie przez eksperta projektu kolejnej fazy opracowywania Lokalnych Planów Działania.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także