Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia na Azorach

28 kwietnia br. w godzinach popołudniowych w Auli XIV LO odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach projektu USER. Celem spotkania była próba znalezienia rozwiązań problemów zdiagnozowanych na osiedlu Azory.

Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia na Azorach
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia pracowali w grupach nad pomysłami projektów dla osiedla Azory. Omówiono także możliwości pozyskania środków unijnych na projekty realizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz szanse, jakie daje budżet partycypacyjny. Z jednej strony podkreślano wagę projektów małych, niewymagających dużych nakładów finansowych i przynoszących natychmiastowy efekt, z drugiej zaś konieczność opracowania złożonych projektów, mających kompleksowo rozwiązywać zdiagnozowane problemy. Duże szanse w tej kwestii daje 11 oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach której o środki na rewitalizację przestrzeni publicznych będą mogły się ubiegać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Mieszkańcy osiedla entuzjastycznie wyrażali się na temat wielkanocnego festynu, zorganizowanego na terenie osiedla przez Urząd Miasta, Politechnikę Krakowską i Klub Vademecum oraz zgłosili chęć cyklicznego organizowania tego typu imprez.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także