Referat Projektów Nieinwestycyjnych


Projekty nieinwestycyjne mają na celu między innymi poprawę systemu oświaty dla dzieci i osób dorosłych, walkę z bezrobociem, pomoc społeczną, usprawnienie administracji, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz tworzenie sieci współpracy międzynarodowej. Przykładami takich projektów są: zajęcia dodatkowe w szkole zawodowej, program walki z narkomanią, szkolenie dla osób bezrobotnych, realizacja festiwali.


Referat Projektów Nieinwestycyjnych zajmuje się pozyskiwaniem informacji o istniejących możliwościach finansowania z programów i funduszy UE dla projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez gminę. Referat oferuje wsparcie merytoryczne dla jednostek realizujących projekty. Konsulting taki to rodzaj indywidualnej współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi od podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku aż do jego ostatecznego rozliczenia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa