Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
826 905 444 PLN
Wartość dofinansowania:
371 728 053 PLN
Beneficjent:

Krakowski Holding Komunalny S.A.

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2008-9-30
Realizacja do:
2015-12-31
Miejsce realizacji:
Giedroycia , Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Celem projektu było uporządkowanie oraz organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta poprzez budowę brakującej w systemie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Zakład ten stanowi jeden z najważniejszych elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z niezbędnymi instalacjami oraz podłączeniami
  • zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów (ok. 400 gniazd obejmujących pojemniki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu)
  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz upowszechnienia informacji o wkładzie wspólnotowym w realizację przedsięwzięcia.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

  •  osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami;
  •  poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.spalarnia.krakow.pl