LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 672 786 PLN
Wartość dofinansowania:
1 421 868 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-6-1
Realizacja do:
2020-11-30
Opis projektu

W projekcie pod nazwą „LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich” partnerstwo tworzy dwunastu partnerów z różnych miast lub regionów europejskich z 6 państw tj.: Niemiec, Węgier, Czech, Chorwacji, Włoch i Polski, a koordynatorem jest Lipsk (odpowiednik tut. Zarządu Transportu). Beneficjentem po stronie Partnera Projektu jest Gmina Miejska Kraków, natomiast w Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

 

W ramach działań lokalnych Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zleci sporządzenie wieloaspektowej analizy wykonalności oraz ewaluacji, obejmującej analizę wariantową najlepszego modelu realizacji obu zadań projektu (1. punktu przeładunkowego, 2. podsystemu roweru publicznego),  jak i jego rozwoju po zakończeniu projektu. Na podstawie analizy planowane jest pilotażowe wdrożenie 2 punktów przeładunku towarów z samochodu dostawczego na rower towarowy wraz z zakupem 6 rowerów cargo. Ponadto projekt przewiduje uruchomienie podsystemu roweru publicznego złożonego z 50 rowerów elektrycznych.

 

Końcowym efektem projektu będzie przeprowadzenie ewaluacji wprowadzonych rozwiań projektowych, pod kątem wdrożenia wspomnianych systemów na szerszą skalę.

 

W ramach projektu planowane są również wydarzenia z udziałem zainteresowanych stron dot. wspólnego rozwoju mobilności, promocja projektu podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Unia Europejska pokrywa w projekcie 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu stanowi 15%. Projekt będzie stanowił również świetną okazję do promocji Miasta oraz platformę wymiany doświadczeń na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu całkowita: 2 636 268, 77 Euro

Wartość projektu dla Krakowa: 389 020 Euro

Strona projektu LOW-CARB:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LOW-CARB.html