Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
113 288,80
Wartość dofinansowania:
14 776,80
Beneficjent:

Fundacja Hipoterapia-Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Jednostka Realizująca:

Gmina Miejska Kraków, Fundacja Matio i Fundacja Hipoterapia

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2018-3-1
Realizacja do:
2021-2-28
Opis projektu

Projekt ma na celu wypracowanie nowych, kompleksowych i skutecznych form wsparcia dla opiekunów (OP) faktycznych osób niesamodzielnych (ONs) i samych tych osób mieszkających w Krakowie.

Nowość działań to zindywidualizowane wsparcie na kilku poziomach;

1) ułatwienie dostępu do informacji rozproszonych /trudno dostępnych dla opiekunów wraz z ofertą wsparcia psychoterapeutycznego, coachingiem, grupą wsparcia i doradztwem prawnym.

2) przeszkolenie opiekunów nieformalnych w technikach ułatwiających opiekę, stosowaniu właściwego sprzętu dla podopiecznych i ułatwienie dostępu do sprzętów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych i in. także w domach.

3) działania informacyjno-edukacyjne dla służb pomocowych dot. ułatwień życia dla ONs i ich OP, współpraca kryzysowa.

4) interwencyjna, krótkoterminowa opieka zastępcza nad osobami niesamodzielnymi (zindywidualizowana, dostosowana do stanu podopiecznego). Opieka będzie realizowana w miejscach zamieszkania osób niesamodzielnych, aby zapewnić wytchnienie dla opiekunów i równocześnie dać osobom samodzielnym poczucie bezpieczeństwa, intymności i funkcjonowania w znanym środowisku. Opieka będzie realizowana w miejscach zamieszkania osób niesamodzielnych. Będzie ona miała charakter krótkoterminowy dzienny lub całodobowy wraz ze wsparciem medycznym, rehabilitacyjnym i psychologicznym.

Zindywidualizowane podejście do podopiecznych da im poczucie sprawczości, wolności i godności, zapewniając zaspokojenie najbardziej żywotnych potrzeb podczas nieobecności faktycznego opiekuna. Przewidywana jest możliwość systemu wsparcia z opcją opieki całodobowej, gdy np. pogorszy się stan podopiecznego początkowo objętego opieką dzienną. Czas trwania wytchnieniowej opieki zastępczej będzie (od kilku do 14 dni) uzależniony od indywidualnej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej OP i ONs.

Całość działań projektowych posłuży wypracowaniu standardów modelowego, skutecznego wsparcia wytchnieniowego w sytuacjach kryzysu zdrowotnego /społecznego opiekunów osób niesamodzielnych.

Rezultat

W projekcie wszechstronnym wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe (z uwzględnieniem równości szans obu płci):

1) Opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych - rodzice /rodzeństwo/krewni os. niepełnosprawnych opiekunów sprawujący opiekę pielęgnacyjną w domu, rodziny /znajomi seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, rodziny /znajomi os., których sytuacja zdrowotna uległa gwałtownemu pogorszeniu (wypisywani do domu po szpitalu). W 3-letnim projekcie wsparcie uzyska minimum 1600 OP ONs korzystających z jednej /wielu form oferowanego wsparcia.

2) Osoby niesamodzielne - szczególnie spełniające kryteria preferencyjne w rekrutacji do Projektu. W całym projekcie objętych wsparciem zostanie 530 osób niesamodzielnych. Projekt zapewni wsparcie informacyjno-edukacyjne ok. 90 przedstawicielom centrów wsparcia opiekunów nieformalnych, gł. pracownikom służby zdrowia i pomocy społecznej SP.

 

Całkowita wartość projektu: 3 259 070,10 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 3 014 758,10 zł

Wartość projektu dla Gminy Miejskiej Kraków: 113 288,80 zł

Wartość dofinansowania dla Gminy Miejskiej Kraków: 14 776,80 zł