Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
12 655 101,51 PLN
Wartość dofinansowania:
5 185 316,19 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-5-5
Realizacja do:
2020-3-31
Opis projektu

Rozbudową objęty zostanie odcinek o długości około 0,9 km od rejonu skrzyżowania ulic Myślenickiej, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich. Projekt obejmie między innymi rozbudowę jezdni, budowę chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy standardów podróżowania mieszkańców Krakowa oraz Gmin ościennych wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.