Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
9 397 191,44
Wartość dofinansowania:
7 272 198,00
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT)

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-4-30
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Realizacja projektu zakłada budowę drogi rowerowej pozwalającej na połączenie dzielnic Krowodrza, Bronowice i Prądnik Biały. Dodatkowo ze ścieżki korzystać będą również mieszkańcy gminy Wielka Wieś. Planowana do budowy ścieżka stanowić będzie uzupełnienie i przedłużenie sieci rowerowej znajdującej się obecnie w eksploatacji (fragmenty ścieżek rowerowych na skrzyżowaniu Jasnogórskiej, Conrada i Radzikowskiego, droga rowerowa wzdłuż ul. Zarzecze). 

Rezultat

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ciągłości i spójności z istniejącą infrastrukturą rowerową, a także do podniesienia jakości infrastruktury oraz powiększenia obszaru objętego infrastrukturą rowerową.