Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 70 407 939,94 PLN
Wartość dofinansowania: 36 587 284,39 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017--
Realizacja do: 2020--

Opis projektu

Projekt pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI obejmował m.in. remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy (rejon ul. Dymarek, Igołomskiej), budowę kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej. Projektowana kanalizacja umożliwiła przekierowanie ścieków z likwidowanej oczyszczalni Skotniki do centralnego układu kanalizacji miasta Krakowa. Dodatkowo powstała sieć kolektorów sanitarnych w ul. Witkowickiej oraz w ul. Górka Narodowa, a także kanalizacja w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze. Budowę nowych elementów infrastruktury zaplanowane było również na terenie osiedli: Branice, Mogiła i Pleszów. W ramach Projektu możliwa była również poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Kujawy. Przewidziana była modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego oraz przygotowania biogazu. Powstał nowy zbiornik osadu nadmiernego, a także zwiększyła się pojemność zbiornika biogazu. Została wymieniona pochodnia gazowa wraz z rurociągiem i armaturą. Dzięki planowanemu montażowi turbiny gazowej (nominalna moc elektryczna 200 kW), nadmiar wytwarzanego biogazu został wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.