Rodzicu nie jesteś sam!

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 113 999,60
Wartość dofinansowania:
1 045 660,60
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Zdrowia

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-10-1
Realizacja do:
2020-3-31
Opis projektu

W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Celem głównym projektu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. Wypracowane rozwiązanie oparte będzie o współpracę międzysektorową pomiędzy JST, NGO a partnerem ponadnarodowym. Doświadczenia niemieckie pozwolą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wsparcia rodzin tuż po narodzeniu dziecka.

Długoletnie doświadczenie partnera niemieckiego, który realizuje system wczesnego wspomagania dla młodych rodzin w trudnej sytuacji społecznej od 2014 r. podniesie jakość planowanych do wdrożenia rozwiązań oraz pozwoli na przygotowanie szeroko rozbudowanej sieci wsparcia.

Projekt realizowany jest dzięki współpracy ponadnarodowej, modelu wczesnego wsparcia rodzin po narodzeniu dziecka, obejmującego dostęp do wysokiej jakości usług socjalnych oraz z zakresu opieki zdrowotnej, wpływających na adaptację młodych rodzin do roli opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza rodzin w trudnej sytuacji społecznej. Wpływać będzie wprost na realizacje celu szczegółowego POWER, tworząc i realizując nowe założenia polityki publicznej polegającej na wczesnym wsparciu rodziców, którym urodziło się dziecko.