Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
8 564 752,00
Wartość dofinansowania:
7 057 439,20
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-10-1
Realizacja do:
2020-3-31
Opis projektu

Projekt stanowi wsparcie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa i polegał będzie na udzielaniu dofinansowania do wymiany nieekologicznego systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych.

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania a ich konieczność będzie wynikała z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje oparte o źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe oraz odnawialne źródła energii - pompy ciepła. Inwestycje te mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

W wyniku realizacji projektu zostaną wykorzystane urządzenia grzewcze charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone Dyrektywą 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-220 przyznanie dotacji w ramach projektu zostanie poprzedzone oceną energetyczną danego budynku, która określi, czy podjęte w ramach realizacji projektu działania przyczynią się do uzyskania odpowiedniego wskaźnika efektywności energetycznej budynku (150 kWh/m2/rok dla domów jednorodzinnych oraz 135 kWh/m2/rok dla budynków wielorodzinnych), czy też konieczne będzie wykonanie modernizacji energetycznej budynku.