Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
623 801,81
Wartość dofinansowania:
592 534,61
Jednostka Realizująca:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Zdrowie,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2017-4-1
Realizacja do:
2019-3-31
Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych generujących zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnych stadiach, zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć, obniżenie umieralności i obniżenie kosztów leczenia w skali kraju, zwiększające szanse na przeżycie pacjenta i powrót do pełni zdrowia poprzez następujące zadania, które zaplanowano w projekcie:

1) realizację badań profilaktycznych,

2) działania informacyjno-edukacyjne zachęcające do realizacji badań profilaktycznych,

3) ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych dla osób zgłaszających problem z dojazdem na badanie lub problem z zapewnieniem opieki nad osobą niesamodzielną pozostającą pod opieką osoby badanej.

Projekt zakładał przebadanie 600 osób z następujących grup docelowych:

-w wieku 50-65 lat,

-w wieku 40-49 lat które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

-w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

Rezultat

Głównym rezultatem realizacji projektu był wzrost liczby osób, które zgłosiły się na badania profilaktyczne.