Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
321 924 392,86 PLN
Wartość dofinansowania:
179 470 793,16 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

ZIKiT

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2014-1-1
Realizacja do:
2020-3-31
Miejsce realizacji:
Igołomska , Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt rozbudowy ulicy Igołomskiej w Krakowie realizowany będzie w województwie małopolskim na terenie miasta Kraków, w jego wschodniej części.

Ulica Igołomska stanowi część drogi krajowej 79 przebiegającej z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Droga łączy województwa mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Jej łączna długość wynosi 450 km.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich, infrastruktury i kolidującego uzbrojenia terenu.

 

Zakres Rzeczowy Projektu przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – etap 1, na odcinku od km 331+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta), wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej).

2. Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej  nr 79 – etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania  z ulicą Giedroycia (Jeżynową)w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego).