Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
375 925,43 PLN
Wartość dofinansowania:
319 536,61 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2014-7-1
Realizacja do:
2015-12-31
Opis projektu

W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
1. Adaptacja i modernizacja infrastruktury do wymogów wyposażenia zakupionego w ramach projektu, obejmująca:
- demontaż starych, istniejących dygestoriów i przygotowanie instalacji pod nowe, nowoczesne dygestoria,
- wymianę posadzki w pomieszczeniu
- naprawę tynków na ścianach i suficie,
- odnowienie powłok malarskich na ścianach, suficie oraz stolarce okiennej i drzwiowej,
- remont stołów laboratoryjnych wraz z remontem istniejących w nich instalacji i wymianą umywalek przy stołach.
2. Zakup sprzętu techniczno-dydaktycznego:
- Dwukanałowy chromatograf gazowy – zestaw (1 szt.)
- Chromatograf cieczowy HPLC – zestaw (1 szt.)
- Waga elektroniczna analityczna (4 szt.)
- Lepkościomierz Hopplera (2 szt.)
- Piec muflowy (1 szt.)
- Wirówka lab. (1 szt.)
- Dygestorium I typ (2 szt.)
- Dygestorium II typ (1 szt.)
- Suszarka laboratoryjna (1 szt.)
- Mikroskop laboratoryjny biologiczny (4 szt.)
- Wytrząsarka laboratoryjna z oprzyrządowaniem (1 szt.)
- Oczomyjka (1 szt.)
- Destylarka (2 szt.)
- Sprężarka (1 szt.)
- Zestaw komputerowy (20 szt.)
- Monitor LED 17” (5 szt.)
- Tablica multimedialna (1 szt.)
- Projektor (3 szt.)
- Oprogramowanie do zarządzania laboratorium chemicznego (5 szt.).

Rezultat

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Chemicznych i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz wzrost liczby uczniów rekrutowanych do szkoły.