Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
2 123 694,47 PLN
Wartość dofinansowania:
1 486 586,13 PLN
Jednostka Realizująca:

ZIKiT i Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2009-7-1
Realizacja do:
2015-12-31
Opis projektu

Projekt obejmował przygotowanie dokumentacji, która zostanie wykorzystana przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Opracowana została pełna dokumentacja projektowa dla inwestycji „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” oraz koncepcje drogowe wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla obszaru objętego przedsięwzięciem strategicznym. Dodatkowo opracowane zostało studium wykonalności dla ul. Igołomskiej w związku z planowanym w perspektywie finansowej 2014-2020 ubieganiem się o dofinansowanie dla realizacji Krakowa – Nowej Huty Przyszłości.