Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
10 138 EUR
Wartość dofinansowania:
10 138 EUR
Jednostka Realizująca:

Wydział Spraw Społecznych UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2014-1-
Realizacja do:
2016-1-
Opis projektu

Projekt  pn. „Innovation for age-friendly environments in the European Union" (Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym) miał na celu stworzenie sieci tematycznej zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności zaś wspieraniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym (age-friendly environments).

Funkcjonowanie sieci odbywało się w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji w dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia się (European Innvation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP AHA).

Projekt był przygotowany przez Europejską Platformę Organizacji Seniorskich – AGE (AGE Platform Europe).