Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2021 pasujących obiektów:
Reprezentanci Krakowa dzielili się w Senacie z parlamentarzystami, ministrami i władzami polskich miast wiedzą o obniżaniu emisji zanieczyszczeń. O zmianach przyzwyczajeń transportowych mówił wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Łukasz Franek.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 10:30 – otwarcie „II Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Ochrona Dzieci”, sala Obrad Rady Miasta Krakowa Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba 10:30 – otwarcie „II Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Ochrona Dzieci”, sala Obrad Rady Miasta Krakowa 18:00 – gala finałowa Smogathon 2017 Global Edition w ramach konferencji na temat problemu zanieczyszczenia powietrza „Global Clean Air Summit”, Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig 18:00 – otwarcie wystawy „Wyspiański”, Muzeum Narodowe, al. 3 Maja 1  
W poniedziałek „II Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Ochrona Dzieci”. Konferencja odbędzie się od godz. 10.30 do 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa.
Już od 2007 r. Kraków realizuje program społeczny „Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego organizacje pozarządowe niosące pomoc najbardziej potrzebującym otrzymują dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Fundatorami pomocy są: krakowska elektrociepłownia, MPEC oraz (od 2016 r.) KHK i CEZ Skawina, z którymi miasto zawarło porozumienie o współpracy. W tym roku wsparcie w łącznej wysokości 150 tys. zł otrzymają 52 organizacje pozarządowe. 23 listopada w magistracie odbyła się 11. gala akcji, podczas której wręczono czeki na dofinansowanie.
Według danych GUS do 2020 roku w naszym kraju będzie przybywać dzieci. Dlatego radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej postanowili uzyskać informację z Biura ds. Ochrony Zdrowia na temat opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Krakowie.
W związku z bardzo trudnym, dla osób bezdomnych okresem, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym lub straż miejską.
W dekoracji Pałacu Sztuki brali udział najwybitniejsi artyści krakowscy. Efektowny fryz, ukazujący zmienność losów artysty, zaprojektował Jacek Malczewski. Antoni Madeyski, Konstanty Laszczka i Teodor Rygier wykonali popiersia mistrzów szczególnie zasłużonych dla sztuki polskiej. Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków mogli podziwiać tę niezwykłą placówkę podczas wyjazdowego posiedzenia komisji.
6 grudnia już po raz osiemnasty wystartują prestiżowe, międzynarodowe warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC). Przez trzy dni zgromadzeni zapoznają się najważniejszymi innowacjami z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, podsumują przełomowe wydarzenia roku, a także wspólnie podejmą dyskusję na temat bieżących zmian systemowych.
Opiniowaniem czterech planów zagospodarowania przestrzennego zajęła się Komisji Planowania i Ochrony Środowiska. Plany dotyczyły obszarów: "Pasternik", "Rejon ulicy Koszykarskiej", "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" i „Wróblowice”.
Pomimo wielu kampanii społecznych mówiących o przemocy domowej i reagowaniu na nią, stale słychać o nowych i tragicznych przypadkach stosowania przemocy wobec domowników. O tym, jak gmina może wspierać ofiary przemocy domowej rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.