Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 16 pasujących obiektów:
4 grudnia miną dwa lata od rozpoczęcia przeze mnie kolejnej kadencji na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa. Zgodne z wprowadzonym w ubiegłym roku zwyczajem, chcę dziś zdać Państwu przede wszystkim relację z realizacji mojego programu wyborczego, ale też korzystając z okazji podsumować mijający rok, co do którego nie mamy żadnych wątpliwości, że zapisze się nie tylko w naszej pamięci, ale też w historii naszego miasta ze względu na Światowe Dni Młodzieży.
15 gmin, ponad milion mieszkańców – to liczby określające wielkość Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dla nich przygotowano strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, o której była mowa podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.
W związku z realizacją projektu pn. „W sile wieku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację na wolne stanowiska pracy: Terapeuta zajęciowy w Klubie Samopomocy – Aktywizacyjnym, Opiekun osoby niesamodzielnej w Klubie Samopomocy – Aktywizacyjnym.
Ważna informacja dla mieszkańców! Od 1 stycznia wszyscy krakowianie zainteresowani zmianą ogrzewania na proekologiczne mogą otrzymać dotację w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostałe warunki składania wniosków nie ulegają zmianie.
Jeszcze tylko dziś, czyli 30 grudnia można złożyć wniosek o wymianę ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczny i uzyskać 100% dotacji! Od Nowego Roku dotacja wyniesie 80%. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców punkt informacyjno-doradczy przy al. Powstania Warszawskiego 10 jest czynny w godzinach od 7:30 do 18:00. Wnioski można też składać na os. Zgody 2 oraz w galeriach Bonarka i Bronowice.
19 grudnia 2016 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zostały otwarte zmodernizowane Oddziały Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej oraz oddano do użytku nowy sprzęt. W wydarzeniu wziął udział Sekretarz Miasta Paweł Stańczyk.
4 grudnia minęło dwa lata od rozpoczęcia kolejnej kadencji Jacka Majchrowskiego na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa. Co w tym czasie zmieniło się w naszym mieście? Które części programu zostały już zrealizowane? Jakie działania jeszcze przed nami?
Termin wstępnego naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest w latach 2017–2020 zostaje wydłużony. Mieszkańcy Krakowa, zainteresowani programem mogą składać dokumenty do 31 października tego roku.
Dwa działające parkingi oraz czternaście parkingów w trakcie budowy lub w planach, tak wygląda mapa krakowskich parkingów Park&Ride. Gdzie i kiedy powstaną oraz na jakim etapie są inwestycje – o tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.
Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dotację na usunięcie azbestowych elementów ze swoich posesji. Wydział Kształtowania Środowiska UMK ogłosił wstępny nabór wniosków na lata 2017-2020 na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Termin składania aplikacji upływa 30 sierpnia 2016 roku.