Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Zwiększenie dostępnosci edukacji przedszkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Złota rączka na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany