Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
CITISPYCE- Zwalczanie nierówności poprzez innowacyjne społeczne praktyki na rzecz młodych ludzi w miastach Europy 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Chorus. Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej Program URBACT 2004-2006 zrealizowany
Czysty Kraków - lepsze życie Mechanizm Finansowy EOG (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
DAĆ SZANSE Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
DEMOS Udział obywateli w zarządzaniu miastem 5 Program Ramowy Unii Europejskiej przedakcesyjny zrealizowany
Dobra Szkoła, Lepsza Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Druga Szansa - Pilotażowego wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Edukacja w dobrym stylu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Eko-Chemik Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Europejska Alternatywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany