Restauracja Fortu 52a Łapianka

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykonane zostaną prace remontowe przy koszarach szyjowych, ostrogu bramnym i na terenie otaczającym fort.

Wartość całkowita projektu wynosi 6,69 mln zł w tym dofinansowanie 3,12 mln zł.

Restauracja Fortu 52a Łapianka
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także