Pierwsza gminna inwestycja z dofinansowaniem w perspektywie finansowej 2014-2020

3 czerwca 2016 roku Gmina Miejska Kraków zawarła pierwszą umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Pierwsza gminna inwestycja z dofinansowaniem w perspektywie finansowej 2014-2020
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Umowa została podpisana dla projektu "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną", realizowanego w porozumieniu z PKP PLK S. A., o całkowitej wartości 28 774 600,26 zł, w tym dofinansowanie: 23 799 999,96 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę węzła przesiadkowego składającego się z przystanku kolejowego „Kraków Sanktuarium”, miejsc postojowych dla niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych w systemie Bike & Ride. 

Projekt obejmuje w szczególności budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m każdy, o stałej szerokości wynoszącej 9 m, usytuowanych na odcinku prostym torów linii nr 94. Dojście do peronów będzie się odbywać: dwoma kładkami dla pieszych, windami, schodami stałymi, schodami ruchomymi i chodnikami. Wraz z budową peronów, projektowana jest kompletna infrastruktura niezbędna do funkcjonowania przystanku jako integralnego obiektu komunikacyjnego. Dodatkowo budowa kładek wpłynie na rozładowanie spodziewanej dużej liczby podróżnych. Bezpieczeństwo podróżnych zostanie zwiększone dzięki zastosowaniu systemów monitoringu wizyjnego.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych, tzw. niskiej emisji poprzez zmniejszenie udziału transportu indywidualnego w podróżach, zapewnienie integracji różnych rodzajów transportu: komunikacji miejskiej, kolejowej, a także transportu rowerowego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także