Trzy partnerskie projekty nieinwestycyjne otrzymały dofinansowanie i rozpoczęła się ich realizacja

Przełom kwietnia i maja obfitował w pozytywne informacje dotyczące projektów nieinwestycyjnych.

Trzy partnerskie projekty nieinwestycyjne otrzymały dofinansowanie i rozpoczęła się ich realizacja
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Najpierw otrzymaliśmy wiadomość, że dwa krakowskie projekty otrzymały dofinansowanie w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Pierwszy z nich o nazwie CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network) ma być realizowany z takimi miastami jak: Wiedeń (jako lider), Veneto, Stuttgart, Bratysława, Brno oraz Rijeka. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji biznesowych celem szerzenia innowacji gospodarczych i społecznych w Europie Centralnej. Jednym z rezultatów będzie opracowanie i wdrożenie modeli tworzenia sieci współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, jednostkami otocznia biznesu (job) i organizacjami pożytku publicznego.

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie całościowej koncepcji inspirowania młodych ludzi do zostania przedsiębiorcami oraz ich wsparcia poprzez podniesienie ich umiejętności i kompetencji biznesowych w ścisłym powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionów partnerskich.

W każdym z miast partnerskich w projekcie mają uczestniczyć dwa typy organizacji: - eksperckie (uczelnie albo izby przemysłowo-handlowe), które będą odpowiedzialne za wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji i każda z nich przeszkoli co najmniej 20 start-upów oraz - polityczno-strategiczne (urzędy miasta albo regionu lub ewentualnie reprezentujące je agencje), które zagwarantować mają trwałość projektu w czasie. W naszym mieście Urząd Miasta Krakowa współpracować będzie z Izbą Przemysłowo-Handlową.

Drugi projekt, który także będzie realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa nosi nazwę „UGB - Urban Green Belts”. Partnerstwo tworzy dziesięć miast lub regionów europejskich z Węgier, Austrii, Czech, Słowenii, Chorwacji i Włoch, a koordynatorem jest Budapeszt (XII dzielnica). W Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W ramach działań lokalnych ZZM będzie realizował projekt pilotażowy WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab na terenie Lasu Witkowickiego) polegający m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z wdrożeniem innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej. Obejmuje urządzenia terenowe (projektowane z wykorzystaniem lokalnych materiałów naturalnych jak drewno i kamień) zapewniające realizację bogatego programu edukacyjnego i rekreacyjnego – tablice informacyjne ścieżki edukacyjnej, kładki i mostek pieszo-rowerowy nad Bibiczanką, umocnienia i zabezpieczenia ścieżek, miejsca postojowe dla rowerów, dla pojazdów samochodowych przeznaczone dla inwalidów, elementy małej architektury z drewna okrągłego, a także niezbędne dla wdrożenia mobilnej aplikacji elementy terenowe.

Na początku maja otrzymaliśmy też informację, że sportowy projekt pn. „Vitalcities” został zakwalifikowany do drugiej fazy realizacji w ramach programu Urbact III. Pierwsza, przygotowawcza faza projektu zakończona została w marcu 2016 r. Liderem projektu jest portugalskie miasto Loule, a uczestnikami są miasta: Kraków, Birmingham, Burgas, Liepaja, Usti nad Labem, Sibenik, Rieti, Budapeszt (XIII dzielnica) i Vestfold County. Zgodnie z założeniami projektu przestrzeń publiczna powinna być planowana lub przeprojektowana tak, aby zachęcać mieszkańców z różnych grup wiekowych do aktywności fizycznej. Udogodnienia do uprawiania sportu i rekreacji powinny być lokowane w sąsiedztwie osiedli, czyli tam, gdzie mieszkają ludzie.

Działania projektowe będą zatem zmierzać do tworzenia uwarunkowań dla uzyskania zdrowszych, czystszych, bezpiecznych i bardziej atrakcyjnych warunków do życia w mieście. Warto też wspomnieć, że projekt będzie wdrażany zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, gdyż szczególny nacisk położony będzie na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także