Projekt INTHERWASTE otrzymał dofinansowanie z Interreg Europe

Z przyjemnością informujemy, że Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) został wybrany do dofinansowania w ramach Programu INTERREG EUROPE.

Projekt INTHERWASTE otrzymał dofinansowanie z Interreg Europe
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Celem projektu INTHERWASTE jest stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach.

Miasto Kraków jest jednym z 6 partnerów z Europy. Budżet całego projektu wynosi około 1 379 333 Euro (około 6 082 858 PLN). Wartość projektu dla Krakowa to 167 050 Euro (około 736 690 PLN), z czego wartość dofinansowania wynosi 141 992,5 Euro (około 626 187 PLN). Projekt będzie realizowany w dwóch fazach.

Faza I poświęcona zostanie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Miastami-Partnerami na temat funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wdrażania działań edukacji ekologicznej wśród mieszkańców jako wytwórców odpadów. Przeprowadzone zostaną warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań i wdrażanie dobrych praktyk.

Faza II polegać będzie na monitorowaniu wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach na akcjach pilotażowych. Projekt INTHERWASTE jest pierwszym projektem od momentu nowelizacji Ustawy o odpadach z 2012 roku oferującym możliwość udoskonalenia systemu gospodarowania odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz wdrożenia koncepcji społeczeństwa funkcjonującego w oparciu o technologie niskoemisyjne.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Charakter zaplanowanych działań stanowi podstawę trwających wspólnych wysiłków do generowania nowych i lepszych możliwości gospodarowania odpadami i ochrony środowiska przyrodniczego. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu będą mogły być powielane przez inne miasta w Małopolsce. Ponadto Kraków i region staną się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym do zamieszkania oraz pobytu dla rodzin i turystów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także