Kraków wyróżniony w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone Miasta – w stronę przyszłości”

Ministerstwo Środowiska zorganizowało II edycję konkursu "Zielone miasta – w stronę przyszłości", którego celem jest promowanie ekologicznych inwestycji miejskich oraz nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej.

Kraków wyróżniony w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone Miasta – w stronę przyszłości”
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Wnioski składane były w trzech kategoriach.

  1. Środowisko a zdrowie
  2. Oszczędzanie zasobów
  3. Edukacja ekologiczna

Kraków ze swoim projektem pn. "Termomodernizacja gminnych budynków oświatowych”  został wyróżniony w ramach kategorii drugiej, która dotyczyła promowania przedsięwzięć lub inwestycji, mających wpływ na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.

Więcej o konkursie i laureatach: Konkurs Zielone Miasta oraz Rozstrzygnięcie konkursu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także