Pierwszy wniosek aplikacyjny dla projektu inwestycyjnego Gminy w perspektywie finansowej 2014-2020

1 grudnia Gmina Miejska Kraków złożyła pierwszy, w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, wniosek aplikacyjny o fundusze unijne dla zadania inwestycyjnego, rozpoczynając tym samym kolejny okres skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Pierwszy wniosek aplikacyjny dla projektu inwestycyjnego Gminy w perspektywie finansowej 2014-2020
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Złożony projekt dotyczy budowy przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną. Gmina wnioskuje o współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski zgodnie z zasadami dotyczącymi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 28,77 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie 23,79 mln zł. Maksymalny czas oceny dokumentacji aplikacyjnej wynosi cztery miesiące, czyli jej wynik powinien być znany na przełomie marca i kwietnia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także