Nowy projekt sportowy w ramach programu Urbact III

Rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu pn. Vital Cities, który ma na celu zachęcenie mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej. Projekt będzie wdrażany zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, gdyż szczególny nacisk położony będzie na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Nowy projekt sportowy w ramach programu Urbact III
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zgodnie z założeniami projektu  przestrzeń publiczna powinna być planowana lub przeprojektowana tak, aby mieszkalne obszary miasta zamieniły się w łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. Zaplanowanie układu ulic, systemu transportowego, ścieżek pieszych, biegowych i rowerowych, terenów zielonych, odpowiednie wyposażenie parków, placów zabaw oraz obiektów użyteczności publicznej, wszystko to może zachęcać mieszkańców z różnych grup wiekowych do aktywności fizycznej. Udogodnienia do uprawiania sportu i rekreacji powinny być lokowane w sąsiedztwie osiedli, czyli tam, gdzie mieszkają ludzie. Będą tym samym tworzyć zdrowsze, czystsze, bezpieczniejsze, bardziej przyjazne środowisku i atrakcyjne warunki do życia.

Partnerzy projektu Vital Cities utworzą platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań będą następnie wdrażane na poziomie lokalnym. Rezultatem prac będzie opracowanie przez każde miasto partnerskie Lokalnego Planu Działań, w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami w każdym mieście partnerskim.

Pierwsza faza projektu zakończona będzie w marcu 2016 r. Liderem projektu jest miasto Loule, a uczestnikami są miasta: Kraków, Birmingham, Bourgas i Eindhoven. Obecnie trwają przygotowania do drugiej fazy wdrażania projektu; doprecyzowane są założenia i cele projektu, zapraszane są kolejne miasta partnerskie (docelowo ma ich być około dziesięciu).

Kraków będzie organizował spotkanie wszystkich parterów projektu w marcu 2016 r.

Projekt jest realizowany w ramach programu Urbact III, kwota dofinansowania: wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także