Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem

W październiku trzy projekty Gminy Miejskiej Kraków z zakresu transportu publicznego otrzymały dodatkowe pule dofinansowania w związku z uwolnieniem środków z rezerw finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekty, dla których w poprzednich latach podpisano umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych z 59 procentowym udziałem środków unijnych otrzymały, zgodnie z zawartymi pod koniec października aneksami, dofinansowanie na poziomie 80 procent. Dodatkowa pula środków zrefunduje wydatki dla inwestycji:
- Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru,
- Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem,
- Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie.
Wzrost dofinansowania dla powyższych inwestycji wyniesie łącznie prawie 60 milionów złotych. Środki zostaną wypłacone Gminie w najbliższych miesiącach. 
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także