Blisko 700 tys. zł dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

Dzięki oszczędnościom, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, projekt Gminy Miejskiej Kraków, znajdujący się na liście rezerwowej, został wybrany do dofinansowania i otrzyma 678 300 zł na adaptację i modernizację infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie.

Blisko 700 tys. zł dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt będzie polegał na:
- adaptacji i zamianie pełnionych funkcji pomieszczeń szkolnych na 3 pracownie komputerowe z Internetem oraz 6 pracowni praktycznej nauki zawodu
- wyposażeniu nowych i doposażeniu istniejących pracowni w sprzęt komputerowy, fotograficzny i poligraficzny
- wyposażeniu pracowni komputerowych w oprogramowanie do nauki zawodu
- wyposażeniu pracowni chemicznej dla zawodów fotograficznych i poligraficznych w sprzęt laboratoryjny
- pracach remontowych i elektrycznych, koniecznych do adaptacji pomieszczeń.

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu do 9 pracowni nauki zawodu. To komputery, laptopy, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, sprzęt fotograficzny (obiektywy, statywy itd.), sprzęt multimedialny (tablety graficzne, projektory, ekrany, słuchawki+mikrofony, głośniki, dyktafon), urządzenia do druku cyfrowego (maszyna do druku cyfrowego, plotery,kserokopiarki), tablice flipchart i sztalugi.

Powyższe działania opiewają na łączną kwotę 798 tys. zł, z czego 85% pokryje dofinansowanie ze środków europejskich. Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także