Środki unijne na modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Chemicznych

W związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, kolejna krakowska szkoła zawodowa, która ubiegała się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 r., uzyskała dofinansowanie w wysokości 374 tys. zł.

Środki unijne na modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Chemicznych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt, o całkowitej wartości 440 tys. zł., obejmuje zakup sprzętu techniczno-dydaktycznego oraz modernizację pracowni chemicznej w celu dostosowania stanu bazy lokalowej do wymogów zakupionego wyposażenia. Przedmiotowe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Chemicznych oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy, jak również do wzrostu liczby uczniów rekrutowanych do szkoły.

Produkty projektu będą także wykorzystywane do współpracy z sektorem prywatnym, w tym w związku z uczestnictwem szkoły w Klastrze LifeScience, założonym w 2006 roku jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach „life science”.

Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

Adres:
ul.Krupnicza 44, Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także